Serdecznie zapraszamy uczniów klas I - III szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie bibliotecznym Wydawnictwa „Nasza Księgarnia”.

Zadaniem konkursowym będzie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na temat związany z książką Grzegorza Kasdepke „Tajemnicze zniknięcie detektywa Pozytywki”.
Ocenie jury zostanie poddana oryginalność pracy, wyobraźnia, pomysłowość oraz wkład twórczy.

Na laureatów literackich zmagań czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzca otrzyma w nagrodę laptopa, a autorzy wyróżnionych prac – tablety. Ponadto Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” nagrodzi biblioteki laureatów pulą książek, odpowiednio o wartości 5 000 i 3 000 złotych.
Pisemne podziękowania otrzymają również nauczyciele i bibliotekarze sprawujący opiekę merytoryczną nad nagrodzonymi uczniami.

Konkurs trwa od 31 marca do 30 września 2017 roku. Szczegółowe informacje, terminarz, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie: www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl .


Copyright 2017 Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA.  |   Ilustracje: Piotr Rychel